Stadgar och Arbetsordning

Stadgar, arbetsordning och andra gällande beslut i Svaide Roma SOK

Svaide Roma SOK bildades den 5 februari år 2000 genom sammanslagning av SOK Svaide och Roma OK.

Svaide Roma SOK:s Stadgar

Klubbens stadgar fastställdes ursprungligen av årsmötet 2000-02-05. Stadgarna har sedan reviderats, moderniserats och utökats några gånger.
Senast vid årsmötet 2022-02-23.

Svaide Roma SOK:s Arbetsordning (ArbO)

Här beskrivs klubbens organisation tillsammans med uppgifter, ansvar och befogenheter för klubbens sektioner och kommittéer. ArbO:n innehåller även en sammanställning av sådana styrelsebeslut som är av varaktig karaktär.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterad: 2022-12-27