Styrelsen

Styrelsen 2023

Styrelsen styrelsen@svaideroma.se
   
Ordförande  
Per-Inge Karlsson ordforande@svaideroma.se
   
Vice ordförande  
Jesper Forsman ordförande parasportsektionen
   
Sekreterare  
Saga Öfors info@svaideroma.se
   
Kassör  
Nils-Erik Åkesson kassor@svaideroma.se
   
Styrelseledamöter  
Monika Jonsson ordförande orienteringssektionen
Göran Bylund ordförande skidsektionen
Pernilla Johnsson ordförande medlemskommittén
Niklas Callenmark ordförande stugkommittén
   
Suppleant  
Lars Kuttainen  

Övriga årsmötesvalda funktioner 2022

Materialförvaltare - Mats Englund

Revisorer - Thomas Klang & Ann Karblom

Revisorsuppleanter - Anne-Marie Karlsson & Björn Ljunggren

Valberedning - Anne-Marie Karlsson (sammankallande), Pontus Gustavsson, Fredric Dahlgren

 

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterad: 2023-02-27