Nyhet

Ladingsränne/​Smafolksränne 2024

Onsdagen den 22:e maj är det åter dags!

Välkommen till Ladingsränne/Smafolksränne - friskvård, motion och glädje!

Årets ränne går som tidigare av stapeln på Paviljongsplan i Visby.

Ladingsränne är gutniska och betyder Vårloppet. Smafolk är de minsta och de har ett eget arrangemang.

Det här är inte en tävling, utan en fest där ALLA kan delta - ung som gammal, tjej som kille.
Spring, jogga, lunka, promenera eller rulla fram med ditt ordinarie hjälpmedel i din egen takt.

 

Du kan välja mellan tre banor - 2,5 km, 5 km och 10 km.

OBS! Den korta banan - 2,5 km - är öppen för alla, men speciellt lämpad för barn/ungdomar.
Den är också anpassad för personer i rullstol och s.k. racerunners.

Så här går Ladingsränne till

 • Arena för arrangemanget är Paviljongsplan i Visby
 • Kl. 18:45 börjar gemensam uppvärmning före start.
 • Starten går klockan 19:00
 • Starten sker utanför muren vid dess nordöstra hörn.
 • Banan är 5 km, avverkas ett eller två varv och går på promenadvägar och gator. Underlaget är grus och asfalt. Banan är lättframkomlig även för den som önskar gå med barnvagn.
 • Längs banan finns vätskekontroll efter 2,4 respektive 7,4 km.
 • Den korta banan, 2,5 km , följer ovannämnda bana inlednings- och avslutningsvis, men ”genar” över området vid Novi Resort. Banan, som går helt på asfalt inbjuder till deltagande även med rullstol och racerunners.
 • Officiell tidtagning sker, och resultatlista presenteras, för de bästa på vardera banan. Var och en kan själv kontrollera sin tid på en stor digitalklocka vid målet.
 • Vid målet får alla deltagare Ladingsrännes medalj samt förfriskningar.


Bilda ett lag så bjuder vi på picknick!
Samla ihop fem kompisar - familj, släkt, vänner, arbets- , förenings- eller klasskamrater - och anmäl er som lag. Vi bjuder hela gruppen på picknick från Guteskolans restaurang efter Ladingsränne. Laget kan bildas fritt med deltagare från samtliga banor - 2,5 km, 5 km och 10 km.

Så här går Smafolksränne till

 • Ett "ränne i ränne" (lopp i loppet).
 • En bana på ca 400 m för de allra minsta - från att man just lärt sig gå upp till man kan delta i själva Ladingsränne.
 • Spontandeltagande, anmälan direkt på plats, start i grupp var 15:e minut kl 18:00, 18:15, 18:30 samt 19:10.
 • Speakerbevakning och målgång precis som i "stora loppet".
 • Förfriskningar och den speciella Smafolksmedaljen efter målgång.
 • Startavgift 30 kr per deltagare.

 

Investera i din egen - och andras - hälsa

Genom Ladingsränne vill vi inspirera dig att investera i din egen hälsa. Kanske till regelbunden motion, till att du orkar mer, att humöret blir bättre och att du håller dig friskare. Men genom ditt deltagande i Ladingsrännet gör du också en insats för andras hälsa. Av anmälningsavgiften går tio kronor per deltagare till cancerforskningen.


Visa hänsyn!

 • För att det inte ska bli stockningar vid starten eller längs banan är det viktigt att alla visar hänsyn.
 • De som vill hålla lite högre fart måste ha möjlighet att ta sig fram. För att allt ska fungera smidigt under loppet gäller följande regler:
 • Det är inte tillåtet att ha med sig hund under loppet.
 • Tag med regnkläder om det ser ut att bli dåligt väder. På grund av skaderisk är det inte tillåtet att ha med sig paraply under loppet.
 • Har du med dig barnvagn så startar du längst bak i startfältet.
 • Använder du walking-stavar startar du också längst bak i startfältet.


Kom förberedd så blir det är ännu roligare

Förbered dig och träna vid Svaidestugan. Där finns ett flertalet motionsspår och ett utegym. Duschutrymmena är öppna för allmänheten alla dagar kl. 07:30 - 21:30. Tisdagar erbjuds även bastu. För speciella förenings- eller företagsaktiviteter kontakta stugfogden info@svaideroma.se.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterad: 2024-01-31