Nyhet

Leaderprojekt - Leva och verka i Follingbo socken på Gotland

Som ni kanske sett har det hänt och händer ännu mycket kring stugan - delar av detta är del i vår satsning som vi sökt Leader Gute-pengar för.

Svaide Roma har tagit ett helhetsgrepp om sin verksamhet och anläggning vilket resulterat att man genomfört ett projekt med tre delmål.

Delmål ett är att Svaide Roma vill starta upp skidskytte på Gotland. Detta enligt önskemål som kommit från föreningens ungdomar inom främst skidverksamheten.

Här har det skett en investering i luftgevär, fallmål, kulplank och dylikt. Befintlig förrådsbod har ersatts och renoverats för att kunna förvara skidskyttematerielen på ett bra sätt. Bland annat kräver luftgevär ett låst utrymme där det kan hållas plusgrader året runt vilket tidigare förrådsbyggnad vid Svaidestugan inte klarade.

Delmål två är att Svaide Roma även önskar förbättra möjligheterna för sina parasportutövare. För att kunna göra detta har Svaide Roma haft ett antal träffar med sina egna ledare för parasport. Föreningen har även samtalat med lärare på Wisbygymnasiets särskola. Dessa samtal har identifierat att det finns behov av att förbättra motoriken för ungdomar.

För att kunna åstadkomma detta har Svaide Roma startat upp ett projekt och byggt en mindre motoriklokal där det kan finnas kettlebells med mera som är anpassade för målgruppen.

Tredje delmålet är att anlägga två nya grillplatser vid Svaidestugan. Sedan tidigare fanns det två befintliga grillplatser. Men under den pågående pandemin har gotlänningarnas behov av att komma ut och grilla ökat markant. Svaide Roma har mottagit ett flertal förfrågningar om att bygga fler grillplatser vid Svaidestugan för att familjer skall kunna komma ut och umgås över generationsgränserna. Det är i många fall far- och morföräldrar som är ute och grillar med barn och barnbarn då det idag i stort sett är det enda sättet att kunna umgås på ett Coronasäkert sätt. Därför ville Svaide Roma fördubbla antalet grillplatser till totalt fyra.

De två nya grillplatserna finns nu på plats, den ena vid lekplatsen och den andra nere vid väten.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterad: 2022-12-29