Snökanon under drift

Konstsnöanläggningen

Svaidestugan har en konstsnöanläggning med tre snökanoner som kan göra snö så fort utetemperaturen sjunker ner till ett par minusgrader. Det har satsats över tre miljoner kronor på anläggningen som är ett samarbetsprojekt med Visborgs OK.

Anläggningen invigdes år 2010 och är en av landets större konstsnöprojekt. Huvudfinansiär till projektet var Leader Gotland. Övriga finansiärer var Region Gotland, Riksidrottsförbundet genom idrottslyftet, Gotlands skidförbund och Vattenfall. Föreningarna Svaide Roma SOK och Visborgs OK har gått in i projektet med både pengar och tusentals timmar ideellt arbete.

Anläggningen vid Svaidestugan består av ett fast rör- och elsystem vilket gör att hela elljusspåret (1250 m) kan snöläggas. Intag av vatten sker från en pumpstation vid dammen bakom Svaidestugan. Längs systemet finns 13 stycken hydranter (vattenuttag) samt 5 stycken lågpunkter med dräneringsventiler. Snöläggningen kan starta när temperaturen är under -2 grader.

Snöläggning sker genom att en mobil högtryckspump kopplas in vid dammen. Pumpen trycker sedan ut vatten i rörsystemet där det var 100 meter finns vattenuttag. Vid varje uttag för vatten finns dessutom ett elskåp med eluttag för 63 ampere. Tre stycken mobila fläktsnökanoner kopplas in på rörsystemet respektive elsystemet och gör konstsnö direkt ute i spåret. Det tar ungefär fyra dygn med minusgrader för att kunna snölägga hela elljusspåret.

Snökanoner och pump är mobila och kan flyttas mellan Svaidestugan och VOK-stugan. Vart annat år börjar arbetet vid Svaidestugan och vart annat år vid VOK-stugan. Allt arbete med snöläggningen sköts ideellt av skidentusiasterna på Gotland.

Karta över anläggningen

Svaidestugans snökanonsystem

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterad: 2022-12-28