Stugans historia

Detta är berättelsen om Svaidestugans historia. Efterhand som ny text skrivs kommer denna sida att kompletteras.

Svaidestugans historia skriven 2006 av Torsten Enström.

Stugans historia är hämtad ur SOK Svaides protokoll m.m.

Arrendatorkontrakt med Domänverket.

Avser område för fritidsstuga, Skogsholm sk V11. Kommun:Follingbo.

Arrendator Robert Ahrling. Kontraktsdatum 3/4 1966. Förnyelse 25/5 1966, 15/4 1967,

14/3 1973 gällande till 14/3 1991, finns dokomenterat.

 

Klubben bildades vid ett sammanträde onsd 2/3 1966.

Protokollsutdrag 2/3 1966.

§5 Beslöts att klubbens namn skulle vara Skid- och orienteringsklubben Svaide (SOKS).

§15 Sven Bjuvhammar föreslog att ansvaret för den under byggnad varande Svaidestugan övertages av SOK Svaide, vilket också mötet beslöt.

§16 Beslöts att uppdra åt styrelsen att söka anslag och bidrag hos olika instanser såväl till Svaidestugan som till klubben.

Årsmötesprotokoll 29/12 1966. Protokollsutdr. (PU)

§24 ... vidare föreslogs att klubbstugan skulle bekantgöras för allmänheten bla genom samarbete med tidningspressen samt genom att ordna med en skylt vid avtagsvägen in mot stugan.

Protokoll 2/1967, 13/2 PU.

§3 Mötet beslöt att till stugkommiten överlämna 1.500 kr av vilka 1.000 kr utgjorde bidrag från Gotlands Bank i likvidation och 500 kr inventariebidrag från Fritidsnämden.

Protokoll 4/1967 20/6. PU.

§10 Beslöts att lägga plåttak på skjulet, inköpa 10 st bord till samlingssalen , samt att iordningsställa ett mtrlförråd för en maximål kostnad av 500 kr.

§11 ... beslöts slutligen att alla lördagar i juli skulle vara arbetsdagar vid klubbstugan.

Sidansvarig: Webmaster
Sidan uppdaterad: 2022-12-28